Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest z klientem w zależności od rodzaju i stopnia trudności sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz ewentualnego czasu trwania prowadzonej sprawy.

W każdym wypadku wszelkie kwestie związane z wynagrodzeniem ustalane są z klientem przed podjęciem pomocy prawnej.

Preferowane sposoby ustalenia wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną:
  • ryczałtowe (stała kwota za daną usługę),
  • ryczałtowe miesięczne (w ramach stałej umowy zlecenia),
  • ryczałtowe połączone z dodatkowym wynagrodzeniem za pomyślny wynik prowadzonej sprawy (success fee).

 

Preferowany sposób zapłaty:
  • gotówka,
  • przelew na rachunek kancelarii.

 

Rachunek bankowy kancelarii:
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Marek Moch
ul. Mikołajczyka 11 63-700 Krotoszyn
nr rachunku: 16 1020 2267 0000 4502 0045 4322