Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest z klientem w zależności od rodzaju i stopnia trudności sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz ewentualnego czasu trwania prowadzonej sprawy.

W każdym wypadku wszelkie kwestie związane z wynagrodzeniem ustalane są z klientem przed podjęciem pomocy prawnej.